โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติ

            โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ เดิมชื่อโรงเรียน วัดบ้านวังจาน ตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18  เมษายน  2486  อยู่ที่วัดบ้านวังจาน  โดยมีครูเหรียญ  ประศรีทะโก  เป็นครูใหญ่คนแรก

  วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2488  ได้ย้ายโรงเรียนไปที่โคกจิกหนา เนื่องจากที่วัดบ้านวังจาน ได้จัดพิธีทางศาสนาบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยการก่อตั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

  พ.ศ.2499 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ ได้กลับไปสอนที่วัดอีกครั้ง เนื่องอาคารเรียนชำรุด ผุพัง ไม่สามารถกันน้ำฝนได้ นักเรียนได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก

  พ.ศ.2500 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ ได้ยายออกจากวัด ไปก่อตั้งอยู่ โนนโรงเรียนตั้งแต่ นั้นมา โรงเรียนบ้านวังจานก็มีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาตามลำดับ  มีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาตามลำดับ ส่วนอาคารเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้สร้างอาคารทั้งแบบเตี้ยและสูง  ทำให้มีห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ครั้นถึงปี พ.ศ. 2534   สมัย นายวัสพล  กองพา เป็นผู้อำนวยการ ก็ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ” จนปัจจุบัน และมีผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายประสาท ราชจันทร์  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0896170624 อีเมล์: vungjanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ภูวงค์ โทรศัพท์: 0885367903 อีเมล์: vungjanschoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]