โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายปรีชา หันแจ้ด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  2.นายสราวุธ ประมาถา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นายจรรรงค์ ภูมินา กรรมการผู้แทนครู

  4.นายหม่าน โนแก้ว กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายสง่า ประมาถา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.พระภิกษุคำภา สุภาทโร กรรมการพระภิกษุสงฆ์/ผู้นำทางศาสนา

  7.นายอัมพร ไกรสีห์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.นายวิทยา วังหนองเสียว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายประสาท ราชจันทร์ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0896170624 อีเมล์: vungjanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ภูวงค์ โทรศัพท์: 0885367903 อีเมล์: vungjanschoo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]