โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายธรรมมงคล มิเล  ประธาน

  2. เด็กชายตะวัน มามี รองประธาน

  3. เด็กชายกันตชาติ ช่างยา กรรมการ

  4. เด็กหญิงทิพย์อาภา แป้นไทย กรรมการ

  5. เด็กหญิงกิตติยา แหลมจันทึก กรรมการ

  6.เด็กหญิงปวีณา กองพิมพ์ กรรมการ

  7.เด็กหญิงพิมลภา ทิตย์สมบัติ กรรมการ

  8.เด็กหญิงลดาภรณ์ ทิตย์สมบัติ กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0896170624 อีเมล์: vungjanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ภูวงค์ โทรศัพท์: 0885367903 อีเมล์: vungjanschoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]