โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                      โรงเรียนบ้านกุดเม็ก   เดิมเรียกว่า   โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดรัง ๖ (วัดบ้านกุดเม็ก )  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลาน   ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๒  กันยายน   ๒๔๗๗   ต่อมาได้ย้ายจากศาลาวัดมาตั้งอยู่บนที่ดินแปลงปัจจุบันเมื่อวันที่   ๒๘   กันยายน   ๒๔๘๒   เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น   “ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ”   มีผู้บริหารจากอดีต ถึง ปัจจุบัน  ดังนี้

                  ๑.   นายประยูร     คุณเศรษฐ์           ๓๐   มิถุนายน   ๒๔๘๕  -  ๓๐   กันยายน   ๒๕๑๗

                  ๒.   นายภิญญู     ไชยชิน                 ๑    ตุลาคม     ๒๕๑๗   -  ๒๑   มกราคม   ๒๕๒๑

                  ๓.   นายถวิล     ดีจันทร์                   ๒๒  มกราคม   ๒๕๒๑  -  ๓๐    กันยายน   ๒๕๔๑

                  ๔.   นายวุฒิพงษ์     นาสมวาส         ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ – ๒๔  เมษายน   ๒๕๔๒

                  ๕.   นายบุญสงค์     แสงดาว           ๒๕   เมษายน   ๒๕๔๓   -  ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:37:33 น.

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0956729074 อีเมล์: kinnkung4434@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริมา บุญมั่ง โทรศัพท์: 0969879359 อีเมล์: parimameow@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]