โรงเรียนกันทรวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประวัติโรงเรียนกันทรวิชัย

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

            โรงเรียนกันทรวิชัย  ตั้งอยู่เลขที่ 317 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านขนมจีน ถนน ถีนานนท์ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณี 44150 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โทร 043-789036 โทรสาร 043-789036 ต่อ 051

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 172 ไร่ 70 ตารางวาเขตพิ้นที่เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนกันทรวิชัย  รับผิดชอบจัดการศึกษา ในพื้นที่เขตบริการ 15 หมู่บ้าน ดังนี้

                    1. หมู่บ้านในตำบลโคกพระ ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 ,3 , 4

                    2. หมู่บ้านตำบลคันธาร์ หมู่ที่  1-11

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494  สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประถมศึกษา นายดิลก  บุญเสริม เป็นครูใหญ่คนแรก ปี 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 1064 คน มีครู67 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน โดยมีนางคณาพรเทียมกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-08 03:53:39 น.

ดร.ไพทูล พรมมากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรวิชัย
นายเจษฎา ศรีสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กันทรวิชัย

นางอุทุมพร สมภูมิ
นางกิ่งแก้ว ประจญกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,684
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 043789036 อีเมล์: kantarawichai@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางพรพันธ์ ภูสอดเงิน โทรศัพท์: 0939019674 อีเมล์: pornpun.phoo@ gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]