โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมชาติ  แสงทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธาน

  2. นายคำพอง  สุธาวา     ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

  3. นายพชรกร  จันทำ    ผู้แทนครู                              กรรมการ

  4. นางธนพร  วงค์อนุ          ผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

  5. นายปรีชา   มุขยงค์         ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นายสุขสันต์  วรชินา       ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ

  7. พระครูจำนงค์        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์               กรรมการ

  8. นายไพบูลย์   บุตรภักดี      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              กรรมการ

  9. นางประนอม  ผจงศิลป์     ผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการ /เลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]