• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ทำเนียบ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
   

  1.

  นายบุญศรี   แก้วคำลา

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายอาทิตย์  รินทร์พรม

  กรรมการ

  3.

  นายเฉลิม   มาห้างหว้า

  กรรมการ

  4.

  นายจำรัส   ราชขวัญ

  กรรมการ

  5.

  นายอรุณ   สุรินทร์เลิศ

  กรรมการ

  6.

  นายวิจิตร   รัตนวงศ์

  กรรมการ

  7.

  นางนวลจันทร์  กรินรักษ์

  กรรมการ

  8.

  นายชัด   อุณาศรี

  กรรมการ

  9.

  นางชญาดา   โสภากุล

  กรรมการ

  10.

  นายสุพจน์   ลาดหนองขุ่น

  กรรมการ

  11.

  นายอาทิตย์   ปิ่นอำคา

  กรรมการ

  12.

  นายมา   สว่างวงศ์

  กรรมการ

  13.

  นายบุญตา   หมื่นหาวงศ์

   กรรมการ

  14.

  นางแววตา   เนินสนิท

  กรรมการ

  15.

  นายวิชาญ    เหล่าจันทร์อัน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเปลุวัฒน์ เกื้อหนองขุ่น

 • นางปริชาติ เหล่าจันทร์อันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 00000000 อีเมล์: school126@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธภัทร์ พัดทะอำพันธุ์ โทรศัพท์: 0872368780 อีเมล์: thapad3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]