• ผลการเรียนออนไลน์
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

            โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   
  ปรัชญาโรงเรียน
  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   หมายถึง  ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติดี
   
   
  คำขวัญโรงเรียน
  มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  กิจกรรม คุณธรรม วิชาการเด่น

  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  วินัยเด่น  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:09:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอุราวรรณ์ วงศ์จำปา

 • นางสาวปาหนัน ชาติแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,356
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 00000000 อีเมล์: school126@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุมิตรา ลาสุธรรม โทรศัพท์: 0870106022 อีเมล์: nid.sumithra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]