• ประวัติโรงเรียน
  •                  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหนองเมย  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  1  กรกรฎาคม  พ.ศ. 2468  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองเมย เป็นสถานที่เรียน  นายสิมมา  คันธศิลป์ เป็รครูคนแรก  มีนักเรียนครั้งแรก 15 คน 

                     ปี พ.ศ. 2500  ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกบนที่ดินที่ชาวบ้านบริจาค  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน  จากนายจรินทร์  สุวรรณธาดา  ส.ส. พรรคมนังคศิลา   จำนวน 10,000 บาท  และเงินบริจาคของครู  ประชาชน  จำนวน 32,900  บาท


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-05 16:31:34 น.

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์: 1045450685@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ไชยธงรัตน์ โทรศัพท์: 0641384655 อีเมล์: Chutamas.chai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]