โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ผลการเรียนออนไลน์
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑ นายสมยศ  ถนัดค้่

  ๒.นายประหยัด  ฉลองกิตติศักดิ์

  ๓.นายสถิตย์  เยื่อใย

  ๔.นายเคน  ถึงแสง

  ๕.นางกอง  ไชยดำ

  ๖.นางพวงเพชร  แสงสุข

  ๗.นางพนมกร  แวงวรรณ

  ๘.นายไชยง  ไชยแสง

  ๙.นายบุญเฮียน  มลิมาตร

  ๑๐.วิรักษ์  บุญโยธา

  ๑๑.พระประสิทธิ์  สุขิโต

  ๑๒.นายสังคม  ป้องศรี

  ๑๓.นางประคอง  ศึกขยาด

  ๑๔,ชัชวาลย์  สระโกฏิ

  ๑๕ นายประเสรืฐ  บำรุงรส

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:44 น.

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ไชยธงรัตน์ โทรศัพท์: 0641384655 อีเมล์: Chutamas.chai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]