โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ผลการเรียนออนไลน์
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                      โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  ชำนาญเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  ใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา

                     "เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชาติพัฒนา"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:44 น.

โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ไชยธงรัตน์ โทรศัพท์: 0641384655 อีเมล์: Chutamas.chai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]