• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
       
  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 นายกมล  อุทก ประธานคณะกรรมการ
  2 พระครูวีรธรรมประยุต กรรมการ
  3 นายกนก  น้อยธรรมศักดิ์ กรรมการ
  4 ร.ต.อ.สุพจน์  กมลเลิศ กรรมการ
  5 นายบุญมี  แสนพล กรรมการ
  6 นางจรรยา  ดำดง กรรมการ
  7 นางสุกัญญา ชัยภูมิ กรรมการ
  8 นายชนะชาญ  ศรีปัญญา กรรมการ
  9 นายสมพงษ์  พุกพิลา กรรมการ
  10 นางสาวพิมลกร  ทวยหาญ กรรมการ
  11 จ.ส.อ.สังเกตุ  สีดาว กรรมการ
  12 นายนิลยุทธ  หนองหาร กรรมการ
  13 นายยงยุทธ  ภูมิเรศสุนทร กรรมการ
  14 นายฉลอง  กมลเลิศ กรรมการ
  15 นายสายัณห์  ศรีมงคล การและเลขานุการ
       
       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-16 12:55:14 น.

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043506116 อีเมล์: nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธรรณวัฒน์ เหลาลา โทรศัพท์: 0941978656 อีเมล์: mgnn.lao1008@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]