• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
  ประจำปีการศึกษา 63

    

  ที่

  ชื่อ – ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายสากล  อุทการ

  ประธานกรรมการ

  กำนันตำบลเว่อ

  2

  นายเรียน  ญาติโสม

  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  รองประธานสภา อบต.เว่อ

  3

  นายเจษฎา  พันกินรี       

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2

  4

  นางนิลุบล  ศุภอุดร

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  สมาชิก อบต.เว่อ

  5

  ร.ต.ท.เรืองวิทย์  บรรหาร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองสารวัตร สภ.นากุง

  6

  นายทองสุข  มิตราช

  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  

  ประธานสภา อบต.เว่อ

  7

  นายพรมมา  นันนาเชือก         

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ผู้นำทางศาสนา

  8

  นางยุวดี บรรหาร

  ผู้แทนข้าราชการครู

  ครู

  9

  นายศิริพงษ์  คำอาจ

  เลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-13 11:35:04 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]