• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2559 – 2562  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2559  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

                    

  ที่

  ชื่อ – ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายสากล  อุทการ

  ประธานกรรมการ

  กำนันตำบลเว่อ

  2

  นายเรียน  ญาติโสม

  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  รองประธานสภา อบต.เว่อ

  3

  นายเจษฎา  พันกินรี       

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2

  4

  นางนิลุบล  ศุภอุดร

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  สมาชิก อบต.เว่อ

  5

  ร.ต.ท.เรืองวิทย์  บรรหาร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองสารวัตร สภ.นากุง

  6

  นายทองสุข  มิตราช

  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  

  ประธานสภา อบต.เว่อ

  7

  นายพรมมา  นันนาเชือก         

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ผู้นำทางศาสนา

  8

  นางคำผ่าน  เหล่ายนต์

  ผู้แทนข้าราชการครู

  ครู

  9

  นายศิริพงษ์  คำอาจ

  เลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-28 22:35:52 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]