• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
  ปีการศึกษา 2563

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงโชติลักษณ์  นามโส 

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กหญิงพรรณิกา  โพธิ์ขาว

  รองประธานคนที่ 1

  3

  เด็กชายณัฐวัตร  ภูผาเงิน

  รองประธานคนที่ 2

  4

  เด็กชายยุทธนา   ภูนาเพ็ชร

  เลขานุการ

  5

  เด็กหญิงอาริษา  พรมโสภา

  เหรัญญิก

  6

  เด็กชายภูสิทธิ์  ภูผานิล

  กรรมการ

  7

  เด็กชายพิทวัส  คำสุรินทร์

  กรรมการ

  8

  เด็กชายวีรภัทร  ทัศศรี

  กรรมการ

  9

  เด็กหญิงบุศรากร   ภูผาวง

  กรรมการ

  10

  เด็กหญิงเขมจิรา  สิงห์สุวรรณ

  กรรมการ

  11

  เด็กหญิงวิไลวรรณ  อรัญสาร

  กรรมการ

  12

  เด็กหญิงศิรินุช  วงศ์มาตร

  กรรมการ

  13

  เด็กหญิงนภาพร  โรจนาศรี

  กรรมการ

  14

  เด็กหญิงศิรินภา  หัวนา

  กรรมการ

  15

  เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นามโส

  กรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-13 11:35:04 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]