• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีศักยภาพ   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   

  ปรัชญา

          "เรียนดี  การงานเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-13 11:35:04 น.

โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]