• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนนามลวิทยาคาร

  ก่อตั้งเมื่อวันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ. 2465  รองอำมาตย์โทหลวงพิพัฒน์กมลาเขต   นายอำเภอกมลาไสย  นายยุ่น  ศุภวุฒิ     ศึกษาธิการอำเภอได้มาทำพิธีเปิดโรงเรียนขึ้นที่  ศาลาวัดสระแคนนามล  หมู่ที่ 1  ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์            ขึ้น  1  หลัง      ตั้งชื่อว่า      “โรงเรียนวัดสระแคนนามล”           และตั้ง  นายโหนย  ไสยประพันธ์  เป็นครูใหญ่  นายเหลา    บุรโน    เป็นครูน้อย    มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  116  คน       จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนมาเรื่อย ๆ

  วันที่  1  พฤษภาคม  2475  ย้ายจากวัดสระแคนนามล  มาจัดตั้งในที่แห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “โรงเรียนวัดสระแคนนามล” มาเป็น “โรงเรียนประชาบาลโพนงาม 2”

  วันที่  1  กรกฏาคม  2495  ได้เปลี่ยนชื่อ  โรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนนามลวิทยาคาร”  และได้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

  ในปีการศึกษา  2534  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอน 3 ระดับ      คือ ระดับ  อนุบาล   ระดับ ประถมศึกษา  และ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  ในด้านการศึกษาโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้

  นักเรียนรู้คุณค่าและอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อมฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี  เพื่อจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:19:52 น.

โรงเรียนนามลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: sermteree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริม เถรี โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: sermteree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]