• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนามลวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560-2564                                              

  นายสายัน  กมลมูล

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  นายสมพล ผลาปรีย์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายชัยมงคล  ชินามล

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายทองสอน สาวิวัฒน์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางหนูพิน  ยุบลพันธ์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายสุวรรณ ศรีแพงมล

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางอริยา  โพธิกุดสัย

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายเสริม  เถรี

  กรรมการและเลขานุการ

  นางฉิมพลี ทีจันทร์มาตย์

  ผู้แทนครู

   

   

   

   

                                                                             

   

   

   

                                                                         

   

   

   

   

                                                               

   

   

   

                            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:19:52 น.

โรงเรียนนามลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: namols2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริม เถรี โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: sermteree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]