• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

  โรงเรียนนามลวิทยาคาร สามารถจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน    บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย

  ปรัชญาของโรงเรียน      “สิกขาวิรุฬหิ สัมปัตตา”  การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม

  คำขวัญของโรงเรียน      “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม

  สีประจำโรงเรียน          “ม่วง ขาว   
                     ม่วง     หมายถึง  ความหนักแน่น

                     ขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ ความสะอาด และ ความเจริญทางพระพุทธศาสนา

  คติพจน์โรงเรียน           “คุณธรรมนำความรู้”

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน    “ดอกกระเจียว”

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน      “ต้นมหาด”

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน    “ยิ้มไหว้ทักทายกัน”

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน    “วินัยการออม”

  มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน   “การป้องกันยาเสพติด”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:19:52 น.

โรงเรียนนามลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: namols2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเสริม เถรี โทรศัพท์: 043840588 อีเมล์: sermteree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]