โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายองอาจ ผจงศิลป์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

  2. นายบุญร่วม บุราณเดช  ผู้ทรงคุณวิฒิ                                          กรรมการ

  3. พระครูประโชติ สารคุณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ         

  4.  นายไชยา หลาบคำ  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

  5. นายทิว นิตยาชิต  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ

  6. นายฤทธิ์  ภูแช่มโชติ ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

  7. นายสราวุธ  ไชยสีหา  ผู้แทนศิษย์เก่า                                         กรรมการ

  8. นายสวาท ภูอยู่เย็น  ผู้แทนครู                                                     กรรมการ

  9. นายอานนท์  นนทวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน                               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:36 น.

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์ โทรศัพท์: 0956615640 อีเมล์: sarawoot_tor@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]