โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายณัฐพล สนูธร   ประธานกรรมการ

  2. นายอนุชา ปานนาค   รองประธาน

  3. นายสุรชัย พินธุกร   รองประธาน

  4. นายธีรวัฒน์ คารมาตย์  กรรมการ/เหรัญญิก

  5. นายสาวประพาพร ทองรัตนภาค  กรรมการ/เลขานุการ

  6.นายสุทธวีร์ รุ่งรัตน์  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

  7. นางสาวณริศรา สังเขียว  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

  8. เด็กชายพานุชิต อินเจริญ

  9. เด็กหญิงจอมจิตร ภูจอมจิตร

  10. เด็กชายวีรภัทร ซาหนองอ้อ

  11. เด็กหญิงอานันตยา บุตรหาร

  12. เด็กชายสิรภัทร โคคำ

  13.นางสาวหฤทัย อัมรา

  14. นางสาวเชษฐ์สุดา ภูกองไชย

  15. นางสาวพิยดา สายเลน

  16. นางสาวลัดดา มีไชย

  17. นางสาวสิริรัตน์ เหมกุล

  18. นายจักกฤษ ภูกองไชย

  19. นายจาตุรงค์ ภูพลผัน

  20. นายธนชาติ ภูพลผัน

  21. นายกันทรากร ไชยสุข

  22. นายธนชัย เดชอุดม

  23.นายณรงค์  ภูครองตา

  24. นายธราวุธ ไชยสีหา

  25. นายพงษ์วิสิทธฺิ์ กันหา

  26. นายพันธวิศ จันทะชัย

  27. นายสุเมธ  คณะพรม

  28. นายศุภกิจ ภูพลผัน

  29. นายภูริช สุริสาร

  30. นางสาวจริยา ภูจอมแก้ว

  31. นางสาวนุชธิดา บุรีรัตน์

  32. นางสาวปวีดา  ดีรักษา

  33. นางสาวกรรณิการ์  ภูยาทิพย์

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอานนท์ นนทวัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางผกามาศ สีหาบุญมาก

 • นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมากสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์ โทรศัพท์: 0956615640 อีเมล์: sarawoot_tor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]