โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทย และวิธีชีวิตแบบพอเพียง ภายในปี 2560

    ปรัชญา  ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:11:36 น.

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043124639 อีเมล์: nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษณ์ วิชัยวงษ์ โทรศัพท์: 0956615640 อีเมล์: sarawoot_tor@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]