โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมโภชน์    ภูหมั่นเพียร           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

  2. นายดาบศิลป์    ภูตีนผา                 ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  3. นายวีระชัย        แจ้งสูงเนิน            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  4. นายทองพูน      ภูกิ่งแก้ว                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

  5. นายโกศรี          ภูวิภาค                       ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น        กรรมการ

  6. นายสุพจน์         ภูเงินเหรียญ               ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

  7. นายสมหมาย     แสนกันยา                  ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

  8. นายดุสิต            ภูไกรลาศ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

  9. นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล                  ผู้อำนวยการ                              กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:12:12 น.

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]