โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

                       เมื่อปี  พ.ศ. 2535 นายประมวล  พงษ์ยุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม   พร้อมด้วยนายธวัชวงศ์  หลานวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  โดยความร่วมมือจากสภาตำบล    ชุมชน หน่วยงานของทางราชการ นำโดยนายบัว  คำแหงพล   กำนันตำบลคำเหมือดแก้ว  และนายฉวี   ภูเต้าทอง (ผู้ใหญ่บ้านคำมะโฮขณะนั้น)  ขอจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  (สาขาวังลิ้นฟ้าวิทยาคม)  ตำบลคำเหมือดแก้ว  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  50 ไร่ ชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้รวม  4  หลัง มีนักเรียน  60  คน  นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลสาขาต่อมา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ชื่อว่า โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม ” สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์  เป็นเงินจำนวน  11  ล้านบาท มีนายณรงค์   เสนฤทธิ์   เป็นผู้บริหารโรงเรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสนั่น     ภู่สวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม  และได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปัจจุบันนายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:58 น.

โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801104 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง ณ กมล เบ้าทอง โทรศัพท์: 0885625710 อีเมล์: Krutuey.307@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]