โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

 

ประวัติโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

                   เมื่อปี  พ.ศ. 2535 นายประมวล  พงษ์ยุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม   พร้อมด้วยนายธวัชวงศ์  หลานวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  โดยความร่วมมือจากสภาตำบล    ชุมชน หน่วยงานของทางราชการ นำโดยนายบัว  คำแหงพล   กำนันตำบลคำเหมือดแก้ว  และนายฉวี   ภูเต้าทอง (ผู้ใหญ่บ้านคำมะโฮขณะนั้น)  ขอจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  (สาขาวังลิ้นฟ้าวิทยาคม)  ตำบลคำเหมือดแก้ว  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่  50 ไร่ ชุมชนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้รวม  4  หลัง มีนักเรียน  60  คน  นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลสาขาต่อมา  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2538  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ชื่อว่า โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม ” สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์  เป็นเงินจำนวน  11  ล้านบาท มีนายณรงค์   เสนฤทธิ์   เป็นผู้บริหารโรงเรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสนั่น     ภู่สวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม  และได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปัจจุบันนายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 16:32:29 น.

นายรณกฤต กุมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

นายประสาร แสงพระจันทร์
นางกฤษณา ศรีบัวระบาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801104 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสถิตย์ ศรีบัวระบาล โทรศัพท์: 0899425213 อีเมล์: nai.2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]