• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

  นายทิพย์  อินทะสอน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ

  นายลำดวน  เวียงนนท์           

  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ               

  นายมานพ  นาแพงสอน

   ผู้แทนครู  กรรมการ

  นายบุญเลิศ  พิมพิสอน

  ผู้แทนององค์กรชุมชน กรรมการ

  นายวิไล  ราชบัณดิษฐ์

  ผู้แทนององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  นางเกษร  ศรีหาทับ

  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ

  นางวันเพ็ญ  วรรณจักร

  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ

  นายแสน  สมสนุก

  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ

   

  นายพานิชย์  ศรีหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]