• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

  ข้อมูลผู้บริหาร
     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย พานิชย์    ศรีหาเสนา
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
  โรงเรียน : ดงกลางพัฒนศึกษา  

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน

  1

  นายประมวล  พงษ์ยุทธา

  รก.ครูใหญ่

  พ.ศ.2533 - 2535

  2

  นายเสงี่ยม  ศรีพอ

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ.2535 - 2543

  3

  นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ.2543 - 2548

  4

  นายเสงี่ยม  ศรีพอ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ.2548 - 2550

  5

  นายมานิต  วรสิทธิกร

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ.2550 -2561

  6

  นายพานิชย์  ศรีหาเสนา

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]