• ติดต่อขอหลักฐานทางการศึกษา
 •  แจ้งติดต่อขอรับเอกสาร ปผ.1/ปผ.7
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษาจะบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”

   

  วิสัยทัศน์(Vision)

            โรงเรียนหัวดงวิทยามุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน ครู และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ปรัชญาการศึกษา

  การศึกษาคือชีวิต

  คำขวัญ

  เรียนดี    กีฬาเด่น    มีคุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 18:30:42 น.

โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: อีเมล์: 1046030626@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ จิณรักษ์ โทรศัพท์: 0998394805 อีเมล์: peerapat6685@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]