โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

 

     โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหนองกุงศรีพิทยาคาร

ซึ่งได้รับการอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2538

ในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนไชยวารพิทยาคม สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ

มีนายธีระ ลูกอินทร์ เป็นผู้ดูแลสาขา ต่อมาย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองคำ บ้านไชยวาร หมู่ 6

จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา ซึ่งสภาตำบลหนองบัวมอบให้ (ขณะนั้นคงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)

          วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สาขาตำบลหนองบัว

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองบัว โดยมีนายธีระ ลูกอินทร์ เป็นผู้บริหารคนแรก

และปัจจุบันมีนายธงชัย บุญเรืองเป็นผู้บริหาร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-19 21:44:59 น.

นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
นายวรวิทย์ โคตรแสนลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,175
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]