โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • นายชัยวัฒน์  กัลยาพรม                ประธานนักเรียน

  น.ส.เมธาวี  สินธุกุต                       รองประธานนักเรัยน

  นายเพิ่มพงษ์  ภูนาเรียง                รองประธานนักเรัยน

  น.ส.สุธิดา  สายสุริยา                     เลขานุการ

  นายเดชดำรงค์  วัตตุโส                 กรรมการ

  น.ส.วันวิสา  ญาติวงศ์                    กรรมการ

  น.ส.รวิภา  ทามาตร                       กรรมการ

  น.ส.ศศิธร  เลพล                           เหรัญญิก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัชชัย สำราญวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์

 • นายวุฒิชา ภูทองกลมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]