โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

 

                เริ่มแรกในปีการศึกษา 2535  เป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ซึ่งในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา  บ้านแก่งพฤาชัย  ต.หมูม่น  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  เป็นสถานที่เรียน

                วันที่ 1  ธันวาคม  2535  ได้ย้ายกิจกรรมการเรียนการสอนมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองดินดำ" ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 5  บ้านหนองไผ่  ต.หมูม่น  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมีเนื้อที่ 100 ไร่           

                วันที่  3 กุมภาพันธ์  2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สาขาตำบลหมูม่นเป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา"  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป-กลับ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-28 14:17:43 น.

นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชารัฐพัฒนศึกษา

นางสาคร วรวะไล
นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-127105 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาคร วรวะไล โทรศัพท์: 0621087984 อีเมล์: sakornjust@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]