โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 เริ่มแรกในปีการศึกษา 2535  เป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ซึ่งในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา  บ้านแก่งพฤาชัย  ต.หมูม่น  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  เป็นสถานที่เรียน

                    วันที่ 1  ธันวาคม  2535  ได้ย้ายกิจกรรมการเรียนการสอนมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ "โคกหนองดินดำ" ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 5  บ้านหนองไผ่  ต.หมูม่น  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมีเนื้อที่ 100 ไร่           

                    วันที่  3 กุมภาพันธ์  2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สาขาตำบลหมูม่นเป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา"  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป-กลับ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-02 15:00:21 น.

โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-840457 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิวัฒน์ ร่วมใจ โทรศัพท์: 0910607319 อีเมล์: apiwat.ruamjai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]