โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา  มุ่งมั่นจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานชาติ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา

                 " ทนโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ "   ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง

 • นายอภิวัฒน์ ร่วมใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-840457 อีเมล์: pracharatprs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สาคร วรวะไล โทรศัพท์: 0621087984 อีเมล์: sakornjust@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]