• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนสามชัย ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 5 ไร่ เปิดเรียนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2531 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคำม่วง เปิดรับนักเรียนในเขตตำบลสำราญ สำราญใต้ คำสร้างเที่ยง และหนองช้าง โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ ผู้ช่วยอาจารย์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำม่วงขณะนั้นเป็นผู้ดูแลสาขา ในปีแรกมีนักเรียนทั้งหมด 53 คนและได้รับความช่วยเหลือจากสภาตำบลทั้ง 4 ตำบล ได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว 2 หลังเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสามชัยเปิดทำการเรียนการสอนเป็น เอกเทศเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2532 และได้แต่งตั้งนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และบรรจุครู-อาจารย์จำนวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 0833451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]