• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนสามชัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี   ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 0833451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]