โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม
  ผู้นำด้านกีฬา สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ก้าวสู่อาเซียนปี  2558


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:21:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาโรช จันทรบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนบูรณ์ อินอุ่นโชติ

 • นางสาวพิทยา วงศ์กาไสยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: - อีเมล์: laoklang24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตรีสุคนธ์ คูนาเอก โทรศัพท์: 043840114 อีเมล์: laoklang24@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]