โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • เว็บไซต์หลักโรงเรียน
 • nsn

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสีนวล ประกอบด้วย

  1. นายประเสริฐ  สุวรรณทัต                 ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายสุพล   ถาวุฒิ                               รองประธานกรรมการ

  3. นายประพันธ์   บุญเรียบ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายสำเนียง   คงบุญมา                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

  5. นายบุญช่วย   ต่างใจเย็น                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. นายสำราญ   เส็งนา                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  7. นายถนอม   เอี่ยมสำอาง                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. นายนิกร   มาระมิ่ง                               กรรมการผู้แทนครู

  9. นายไพบูลย์   ศิริ                                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  10.นายบุญหลี   พงษ์ศรี                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  11. นายประภาส   คงบุญมา                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  12.นางอินวร   จันทรา                               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  13. นายวินัย   ป่ารั่นทม                             กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  14. นายหนูแดง   มะโนวัน                        กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  15.นายศุภวุฒิ  พิมกินรีย์                           กรรมการและเลขานุการ

  16. นายสุวิทย์   อารีย์ถนอมวงค์              ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 20:08:04 น.

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: naseenaun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0883404065 อีเมล์: weerayutonsuratum@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]