โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • เว็บไซต์หลักโรงเรียน
 • nsn

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

   “สุธมฺมปญฺญา   โลกสฺสมิงฺ   ปชฺโชโต” ความหมาย   คุณธรรมดีและมีปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

  คำขวัญของโรงเรียน   “คุณธรรมดี   ดนตรีเด่น   เน้นวิชาการ   ชำนาญกีฬา   ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

  วิสัยทัศน์โรงเรียน         เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน สอนอนุบาลถึง ม.ปลาย เรียนได้ทั้งสายสามัญและสาย                     

                                 อาชีพสร้างประทีปคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่โลก ICT เป็นวิถีที่พอเพียง

  เอกลักษณ์                 โรงเรียนดี   มีคุณธรรม กิจกรรมหลากหลาย

  อัตลักษณ์                  เก่ง   ICT   ดนตรีเด่น

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นจามจุรี

  สีประจำโรงเรียน สี        ฟ้า   -    ขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 20:08:04 น.

โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: naseenaun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0883404065 อีเมล์: weerayutonsuratum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]