• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ซงธรรม  ไผ่ตาแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  รุ่งธรรม  ยศตะโคตร คณะกรรมการสถานศึกษา
  ลเรียบ  แก้วหาวงค์ คณะกรรมการสถานศึกษา
  คำใบ  สิงห์วงษา คณะกรรมการสถานศึกษา
  จันดา  ศรีวิลิน คณะกรรมการสถานศึกษา
  จันไทย  ศรีวิชัย คณะกรรมการสถานศึกษา
  หงส์ทอง  พานาดา คณะกรรมการสถานศึกษา
  ต่าง  ศรีผุย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  วิ  คำเพชรดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  วิลัยวรรณ  ลาดำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  ทองไร  โคตรวิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  ทองเลื่อน  ยศตะโคตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
  จินดา  เรียมแสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:20:53 น.

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]