• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.      น.ส.กานธิตา   เรียมแสน      ประธานนักเรียน      

  2.      น.ส.จิราภรณ์  บุญทศ

  3.      นายธนากร  ยศตะโคตร

  4.      นายทีระพงษ์  พอกพูน

  5.      ดช.เกียรติศักดิ์  ลาดำ

  6.      ดญ.อรยา    สุ่มมาตรย์

  7.      ดญ.สิริวิภา  เรียมแสน

  8.      ดญ.ภินันท์ศา  สิงห์วงศ์ษา

  9.      ดช.ชาติวิทย์   ลาดำ

  10.    ดช.ธีระวัฒน์  โคตรพรม

  11.    ดช.สันติภาพ  ประไพเพชร

  12.    ดช.ภาณุ  ดวงคุณ

  13.    ดช.ธนบูรณ์   ผือฮีเขวา

  14.    ดญ.มะลิวัลย์  พันธุ์ทอง

  15.    ดญ.สุภาศรี    แก้วหาวงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:20:53 น.

โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-701641 อีเมล์: khoklor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต คิดโสดา โทรศัพท์: 0982643720 อีเมล์: alongkot4723@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]