โรงเรียนบ้านพะโค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  โรงเรียนบ้านพะโค

  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

   

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  เบอร์โทร

   

  นางผะกา  ราชิวงศ์

  นางสาวดวงใจ  บุญญาน้อย   

  นางสาวปรียาพร  ดำรงไทย

  นายประหยัด  บุตรโค

  นางสาวเนตรนภิชย์  เชียรพลแสน

  นางสาววจี  อุผา

  พระอาจารย์สมบูรณ์        ธัมมิโก

  นายแดน  แดนประโคม

  นางสุพรทิพย์  เกษมสิน                       

  ประธานกรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  ผู้แทนครู

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการและเลขานุการ

   

  087-8678434

  088-3148266

  084-3915780

  064-0585441

  087-9558261

   

  087-4290181

  085-7403945

  081-9995223

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 15:05:12 น.

โรงเรียนบ้านพะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: phakoo1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสมพร พงษ์พิศ โทรศัพท์: 0871459341 อีเมล์: yaipeyai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]