โรงเรียนบ้านพะโค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •  

  นางสุพรทิพย์ เกษมสิน
   
  คำนำหน้านาม 

    

  ชื่อ     (ไทย)*
  นามสกุล     (ไทย)*
  Name     (อังกฤษ)*
  Surname     (อังกฤษ)*
  เลขประจำตัวประชาชน     * ให้ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก
  เพศ       ชาย  หญิง *
  วันเดือนปีเกิด        * วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เช่น 01/12/2520
  วันเดือนปีที่บรรจุ      * วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เช่น 01/12/2557
  มาช่วยราชการ      มาช่วยราชการ (กรณีที่เป็นครูที่มาช่วยราชการ ให้คลิก มาช่วยราชการ)
  ครูต่างชาติ     ถ้าเป็นครูต่างชาติ คลิกที่นี่ 
  ประเภทบุคลากร     *
  ตำแหน่ง     *
  วิทยฐานะ/ระดับ     *
  เลขที่ตำแหน่ง      * ไม่มีใส่ 0
  วุฒิการศึกษาสูงสุด     *
  วิชาเอก   วุฒิ เช่น ค.บ.  

โรงเรียนบ้านพะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: phakoo1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสมพร พงษ์พิศ โทรศัพท์: 0871459341 อีเมล์: yaipeyai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]