โรงเรียนบ้านพะโค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  ๑.   พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  ๒   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเรียนรุ้ โดยอาศัยสื่อดิจิทัลและได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจากสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เนต

  ๓.   พัฒนาบุคคลากรให้สามารถผลิตสื่อและใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 15:05:12 น.

โรงเรียนบ้านพะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: phakoo1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสมพร พงษ์พิศ โทรศัพท์: 0871459341 อีเมล์: yaipeyai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]