• Social Media
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวทองบริสุทธิ์ ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงลลิภัทร  ศรีคชา รองประธาน
  3. เด็กหญิงกิติยา  สันสาสน์ เลขานุการ
  4. เด็กหญิงสุนิษา ลีลาชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
  5. เด็กหญิงอรุณรัตน์ ขุมผล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  6. เด็กหญิงบุศราภรณ์ เรืองชัย รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
  7. เด็กหญิงนิตยา ลาดคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  8. เด็กหญิงวิไลพร จันทาศรี รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  9. เด็กชายสิรดนัย หารจำปา หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
  10. เด็กชายปัญญา สิทธิ์นะศรี รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
  11. เด็กชายธีรยุทธ ลีลาชัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  12. เด็กชายสุพัฒน์ชัย แสนแพง รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  13. หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องทุกชั้น   เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 11:37:42 น.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-170673 อีเมล์: nonhorm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูชาติ สาลีเพ็ง โทรศัพท์: 042170673 อีเมล์: nonhorm.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]