• Social Media
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)
  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทักษะสื่อเทคโนโลยี ชุมชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   
  คติธรรมของโรงเรียน
  "ปัญญา  เสตะนัง  เสฏฐัง" ปัญญา  ประเสริฐ  กว่าทรัพย์
   
  คำขวัญโรงเรียน
  "เรียนดี  กีฬาเก่ง  เร่งพัฒนา  ปัญญาเลิศ"
   
  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  "สีน้ำเงิน - ฟ้า"
   
  อักษรย่อโรงเรียน
  " ช.น.ล."
   
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  "มีวินัย  ใฝ่สะอาด  มารยาทงาม"
   
  เอกลักษณ์โรงเรียน
  "สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  (การแต่งกายชุดภูไท  ฟ้อนภูไท  และรำมวยโบราณ"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 11:37:42 น.

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-170673 อีเมล์: nonhorm_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูชาติ สาลีเพ็ง โทรศัพท์: 042170673 อีเมล์: nonhorm.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]