โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  ๑.  นายอรุณ  ไขลำเมา    ประธานกรรมการ

  ๒.  นายจรูญ  นาลาดทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓.  นายสวรรค์  นาลาดทา  กรรมการผู้แทนศาสนา

  ๔.  นายมวนใจ  เภาโพธิ์     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕.  นายอุทัย    เภาโพธิ์     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๖.  นายหลงมา  เภาโพธิ์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๗.  นายสมศรี  จิตราช      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๘.  นายเสริมโชค  บุระเนตร  กรรมการผู้แทนครู

  ๙.  สิบเอกประสาท  อุระภา   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-23 21:42:22 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพัฒน์ ไขประภาย โทรศัพท์: 0951934458 อีเมล์: supatbb57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]