โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  ๑.  นายอรุณ  ไขลำเมา    ประธานกรรมการ

  ๒.  นายจรูญ  นาลาดทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓.  นายสวรรค์  นาลาดทา  กรรมการผู้แทนศาสนา

  ๔.  นายมวนใจ  เภาโพธิ์     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕.  นายอุทัย    เภาโพธิ์     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๖.  นายหลงมา  เภาโพธิ์   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๗.  นายสมศรี  จิตราช      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๘.  นายเสริมโชค  บุระเนตร  กรรมการผู้แทนครู

  ๙.  นายเสกสันติ์  เจริญพร   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-27 13:17:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายขจรศักดิ์ กงแก่นทา โทรศัพท์: 0650833323 อีเมล์: Kajonsak808@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]