โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 10:01:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกประสาท อุระภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเสริมโชค บุระเนตร

 • นางนันทิยา พรหมเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,358
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพัฒน์ ไขประภาย โทรศัพท์: 0951934458 อีเมล์: supatbb57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]