โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-23 21:42:22 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพัฒน์ ไขประภาย โทรศัพท์: 0951934458 อีเมล์: supatbb57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]