โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สามารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-27 13:17:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายขจรศักดิ์ กงแก่นทา โทรศัพท์: 0650833323 อีเมล์: Kajonsak808@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]