โรงเรียนบ้านกุดแข้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน
   
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
  1 นายโจม  ทัศคร ครูใหญ่ 2482 – 2483
  2 นายกองมณี  หอมเพ็ชร ครูใหญ่ 2483 - 2484
  3 นายเสน  วงศ์กาฬสินธุ์ ครูใหญ่ 2484 – 2485
  4 นายเบ็ง  เสนาชัย ครูใหญ่ 2485 – 2487
  5 นายกาหอม  พรหมดา ครูใหญ่ 2487 –2488
  6 นายประเสริฐ  รสานนท์ ครูใหญ่ 2488 - 2489
  7 นายไพโรจน์  ชาวันดี ครูใหญ่ 2489 – 2490
  8 นายสว่าน  อุตมินทร์ ครูใหญ่ 2490 - 2493
  9 นายปรีชา  โยธาไพร ครูใหญ่ 2493 – 2497
  10 นายสว่าน  อุตมินทร์ ครูใหญ่ 2497 – 2506
  11 นายเขือง  วงศ์ถามาตย์ ครูใหญ่ 2506 - 2515
  12 นายเสรี  พีระธรรม ครูใหญ่ 2515 – 2521
  13 นายสาภณ  ราชกรม ครูใหญ่ 2521 - 2526
  14 นายชัชวาลย์  พรหมเทศน์ อาจารย์ใหญ่ 2526 – 2537
  15 นายประสาท  ศรีวิชัย ผู้อำนวยการ 2537 – 2547
  16 นายยงยุทธ  กฤษณ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ 2547 - 2555
  17 นายชนินทร์  นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการ 2555 – 2557
  18 นางศิริวรรณ  พลเศษ ผู้อำนวยการ 2558 - 2560
  19 นายสุรศักดิ์  ดาบสมเด็จ (รักษาการ) ครู 2560-2561
  20 นางพัชราภรณ์  จรุงเกียรติสกล ผู้อำนวยการ 2561-ปัจจุบัน
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-30 15:08:38 น.

โรงเรียนบ้านกุดแข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 0833450844 อีเมล์: kudphonlamong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พันธ์แก้ว โทรศัพท์: 0630464908 อีเมล์: jopee.444@gmoil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]