• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา/สุภาษิต

   

  ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต

  (ปัญญา เป็นแสงสว่างแห่งโลก)

   

   

  คำขวัญ

   

  เป็นคนดี มีความรอบรู้ นำสู่การพัฒนา

   

   

  สีประจำโรงเรียน

   

  สี  เหลือง – แดง

   

             สีเหลือง   หมายถึง สีแห่งศาสนา ให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม ยึดมั่นในความดี

             สีแดง     หมายถึง ความเสียสละ ความเข้มแข็ง ความอดทน

                 วิสัยทัศน์

               โรงเรียนบ้านตาลเลียน มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 12:30:27 น.

โรงเรียนบ้านตาลเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042165643 อีเมล์: tanlianschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย โทรศัพท์: 0807570286 อีเมล์: krupookcy@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]