• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นายเฉลิม  แก้วไชยยา  ประธาน

  2.  นายกาวร  แก้วไชยา กรรมการผู้ทรงคุณวุติ

  3.  นางสิริวรรณ  กรจันทร์  กรรมการผู้แทนชุมชน

  4. นายหนูเลข  พูดดี  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายวิไล  เรืองสวัสดิ์  กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์

  6.  นายกิติศักดิ์  บุพศิริ   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นางสายสุนีย์  สอนสมนึก  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  8.  นางอรทัย   บุญจันทร์  กรรมการผู้แทนครู

  9.  นายกิตติภาคย์  ผางละมัย  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภฤกษ์ มะลิทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,579
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑาทิพย์ ขอดอนุ โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ่juthathipkhodanu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]