• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.  นายเฉลิม  แก้วไชยยา  ประธาน

  2.  นายกาวร  แก้วไชยา กรรมการผู้ทรงคุณวุติ

  3.  นางสิริวรรณ  กรจันทร์  กรรมการผู้แทนชุมชน

  4. นายหนูเลข  พูดดี  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นายวิไล  เรืองสวัสดิ์  กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์

  6.  นายสำราญ  โคตรดี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นางสายสุนีย์  สอนสมนึก  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  8.  นายศุภฤกษ์  มะลิทอง  กรรมการผู้แทนครู

  9.  นางนันทา  บุรีแสง   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-04 10:24:33 น.

โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]