• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญินัยนา  ฝูงพิลา  ประธานกรรมการนักเรียน/หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   เด็กชายอภิวิชญ์  ภูวิเศษ  รองประธานกรรมการนักเรียน/หัวหน้าฝ่ายงานอนามัยนักเรียน

  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วไชยา รองประธานกรรมการนักเรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  เด็กชายเปรมณัฐ  บุญผาย กรรมการ

  เด็กชายวีระพล  ทับเปรม  กรรมการ

  เด็กชายกมลานันท์  แก้วไชยา กรรมการ

  เด็กชายปิยะพล  แก้วไชยา  กรรมการ

  เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วไชยา  กรรมการ/เลขานุการ

  นางอรทัย  บุญจันทร์  ครูที่ปรึกษากรรมการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภฤกษ์ มะลิทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,550
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินแตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hintakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑาทิพย์ ขอดอนุ โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ่juthathipkhodanu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]