โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   

   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ศูนย์เครือข่ายที่ ๗  อำเภอพังโคน   สพป.สน. เขต ๒

   

  ที่

  ชื่อ   -    สกุล  

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  ด.ญ.สุพรรณิการ์      สีนานวน

  ประธานสภานักเรียน

   

  2

  ด.ช.พงศกร       ทองศรี

  รองประธานฯ

   

  3

  ด.ญ.สุภธิดา   เถาว์กลาง

  รองประธานฯ

   

  4

  ด.ญ.สุชญา    ฉายเนตร

  เลขานุการ

   

  5

  ด.ญ.กุลณัฐ       ซาสงวน

  เหรัญญิก

   

  6

  ด.ญ.สุภธิดา   เถาว์กลาง

  ประชาสัมพันธ์

   

  7

  ด.ญ.วีนัด       กัลยาสิทธิ์

  สวัสดิการ

   

  8

  ด.ช.สุวิญญา     มายูร

  กีฬาและนันทนาการ

   

  9

  ด.ญ.สุชญา    ฉายเนตร

  กิจกรรมทั่วไป

   

  10

  ด.ช.พงศกร       ทองศรี

  ระเบียบทั่วไป

   

  11

  ด.ช.ศุภวิชญ์      เชิดชู

  กรรมการ

   

  12

  ด.ญ.อารียา        มูลสาร

  กรรมการ

   

  13

  ด.ช.วัฒพล        บุญยืน

  กรรมการ

   

  14

  ด.ญ.มาริสา        บุตรสาร

  กรรมการ

   

  15

  ด.ญ.สิทธิพร    บุญศรี

  กรรมการ

   

   

   

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                  นางทองพูน          บุตราช                   ครู  คศ. 3  

                  นางลำไย               กาญจนกัณโห      ครู  คศ. 3

  ที่ปรึกษา

                  ว่าง                                                    ผู้อำนวยการ

                  นายวิจิตร               สัพโส                    ครู  คศ. 3

         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0833577806 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล โทรศัพท์: 0864585322 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]