โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( VISION )

                 ภายในปปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาโรงเรียน

   

       วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำวิชาชาญ  ประสานชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0833577806 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล โทรศัพท์: 0864585322 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]